Diensten

VCA-petrochemie-certificatie praktisch en doelgericht voor de petrochemie

VCA Petrochemie

Dit certificaat is bedoeld voor bedrijven die als hoofdaannemer actief zijn in de petrochemie. Zes van de acht aanvullende VCA** vragen zijn verplichte vragen voor VCA Petrochemie, op één van de twee aanvullende vragen dient ook te worden gescoord.

Certificatie houdt in dat een externe certificatieinstelling op een onafhankelijke manier komt vaststellen dat u conform een bepaalde norm werkt. Hiervoor wordt een certificaat uitgereikt door de certificatieinstelling en jaarlijks worden steekproeven gedaan om te controleren of u nog voldoet aan de eisen van de norm.

De verschillende stappen van het certificatieproces vindt u terug in onze procedure P100, alsook in het handige stappenplan hieronder.

De voordelen van Normec BTV Audit: 
 • Gemakkelijke en snelle offerteaanvraag
 • Kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Heldere afspraken in een duidelijke certificatieovereenkomst
 • Directe en duidelijke communicatie met onze auditoren
Werkwijze

In vier stappen naar resultaat

 1. De offerteaanvraag, gemakkelijk en snel

  Bij de aanvraag voegt u het organigram en de risicoanalyse.

 2. De certificatieovereenkomst: heldere afspraken

  Onze offerte bevalt u? U ondertekent de overeenkomst die bij de offerte is gevoegd en bezorgt ons de nodige documenten.

 3. De audit: tijd voor actie!

  Fase 1: De documentbeoordeling

  Fase 2: De verificatie ter plaatse

 4. Het resultaat: het VCA-certificaat

  Het certificaat is 3 jaar geldig. Jaarlijks wordt een tussentijdse audit gehouden en na 3 jaar dient er een hercertificatieaudit uitgevoerd te worden.

De VCA-checklist: aan u de keuze

De VCA-checklist is hét instrument om het veiligheidsgebeuren in uw onderneming gestructureerd aan te pakken. De VCA-checklist is oorspronkelijk ontwikkeld voor de (petro)chemie, maar kent vandaag een breder toepassingsgebied bij bedrijven in andere sectoren die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving zoals:

 • werktuigbouwkundige activiteiten;
 • elektrotechniek en procesbesturing;
 • bouwkundige werkzaamheden
 • civieltechnische activiteiten;
 • overige technische diensten zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren, verticaal transport.

Door de certificatie geeft u als onderneming een duidelijk signaal naar uw klanten, leveranciers en medewerkers dat u zich betrokken voelt bij hun veiligheid door tijdens het uitvoeren van werken de nodige preventiemaatregelen in acht te nemen.

U krijgt bovendien een objectieve kijk op uw eigen veiligheidsbeleid.

In principe bepaalt de opdrachtgever of een VCA-certificatie wordt vereist en op welk certificatieniveau: VCA*, VCA** of VCA petrochemie. Deze tabel helpt u op weg. Normec BTV Audit biedt alle certificatieniveaus voor u aan.

VCA is niet bedoeld voor zelfstandigen zonder personeel. Hiervoor is het Besacc-attest ontwikkeld.