Diensten

VCA*-certificatie: praktisch en doelgericht op de werkvloer

VCA*

Een VCA* -certificatie concentreert zich vooral op de praktische invoering van de VGM-eisen (Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu-eisen) op de werkvloer, zonder een beroep te doen op onderaannemers.

Certificatie houdt in dat een externe certificatieinstelling op een onafhankelijke manier komt vaststellen dat u conform een bepaalde norm werkt. Hiervoor wordt een certificaat uitgereikt door de certificatieinstelling en jaarlijks worden steekproeven gedaan om te controleren of u nog voldoet aan de eisen van de norm.

De verschillende stappen van het certificatieproces vindt u terug in onze procedure P100, alsook in het handige stappenplan hieronder.

De voordelen van Normec BTV Audit: 
 • Gemakkelijke en snelle offerteaanvraag
 • Kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Heldere afspraken in een duidelijke certificatieovereenkomst
 • Directe en duidelijke communicatie met onze auditoren
Werkwijze

In vier stappen naar resultaat

 1. De offerteaanvraag, gemakkelijk en snel

  Bij de aanvraag voegt u het organigram en de risicoanalyse.

 2. De certificatieovereenkomst: heldere afspraken

  Onze offerte bevalt u? U ondertekent de overeenkomst die bij de offerte is gevoegd en bezorgt ons de nodige documenten.

 3. De audit: tijd voor actie!

  Fase 1: De documentbeoordeling

  Fase 2: De verificatie ter plaatse

 4. Het resultaat: het VCA-certificaat

  Het certificaat is 3 jaar geldig. Jaarlijks wordt een tussentijdse audit gehouden en na 3 jaar dient er een hercertificatieaudit uitgevoerd te worden.

De VCA-checklist: aan u de keuze

De VCA-checklist is hét instrument om het veiligheidsgebeuren in uw onderneming gestructureerd aan te pakken. De VCA-checklist is oorspronkelijk ontwikkeld voor de (petro)chemie, maar kent vandaag een breder toepassingsgebied bij bedrijven in andere sectoren die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving zoals:

 • werktuigbouwkundige activiteiten;
 • elektrotechniek en procesbesturing;
 • bouwkundige werkzaamheden
 • civieltechnische activiteiten;
 • overige technische diensten zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren, verticaal transport.

Door de certificatie geeft u als onderneming een duidelijk signaal naar uw klanten, leveranciers en medewerkers dat u zich betrokken voelt bij hun veiligheid door tijdens het uitvoeren van werken de nodige preventiemaatregelen in acht te nemen.

U krijgt bovendien een objectieve kijk op uw eigen veiligheidsbeleid.

In principe bepaalt de opdrachtgever of een VCA-certificatie wordt vereist en op welk certificatieniveau: VCA*, VCA** of VCA petrochemie. Deze tabel helpt u op weg. Normec BTV Audit biedt alle certificatieniveaus voor u aan.

VCA is niet bedoeld voor zelfstandigen zonder personeel. Hiervoor is het Besacc-attest ontwikkeld.