legaliteit

Kwaliteit en onpartijdigheid

Normec  BTV Audit gelooft sterk dat de kracht van managementsystemen ondernemingen steunt in hun streven naar veiliger en kwaliteitsvol werken. NORMEC BTV Audit stelt zich tot doel op een objectieve manier het veiligheidsbeleid in uw bedrijf te beoordelen, waardoor mogelijks het aantal arbeidsongevallen wordt verminderd.

NORMEC BTV Audit is er zich bewust van dat certificatie een zaak van vertrouwen is en wenst daarom:

 • het leveren van hoog kwaliteitsvolle diensten ten einde een geloofwaardig imago op te bouwen dat noodzakelijk is om het vertrouwen in de gecertificeerde bedrijven/personen te ondersteunen;
 • de vertrouwelijkheid van alle informatie vergaard tijdens de certificatieactiviteiten te garanderen;
 • de tevredenheid van de opdrachtgevers met de gevraagde dienstverlening te verzekeren, ook wat het kostenaspect betreft;
 • de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de personen die betrokken zijn in het auditproces te garanderen;
 • onafhankelijkheid van NORMEC BTV Audit ten opzichte van belangenorganisaties te garanderen;
 • continue verbetering van de diensten te bewerkstelligen.

De directie zal hiervoor zorgen door:

 • de nodige middelen ter beschikking te stellen om een goede, kwalitatieve werking van de organisatie te garanderen;
 • de medewerkers op regelmatige basis te evalueren en te kwalificeren;
 • er over te waken dat alle medewerkers de nodige opleiding en voorlichting hebben gevolgd;
 • het kwaliteitssysteem periodiek te beoordelen en bij te sturen waar nodig;
 • toe te zien dat de bepalingen van het kwaliteitsbeleid op elk niveau van de organisatie worden begrepen, toegepast en gehandhaafd;
 • een Onpartijdigheidscomité aan te stellen dat zal waken over de onafhankelijkheid van de NORMEC BTV Audit en dat zal worden samengesteld uit de diverse belangengroepen. Zo zijn onder andere de opdrachtgevers, de klanten en de externe preventiediensten vertegenwoordigd in het Onpartijdigheidscomité.

Om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid te kunnen waarborgen worden volgende regels gevolgd:

 • NORMEC BTV Audit zal geen audits uitvoeren bij de volgende organisaties: NORMEC BTV vzw, Planning bv en NORMEC BTV Academy bv;
 • NORMEC BTV Audit zal geen consultancy bedrijven inschakelen voor het uitvoeren van audits en zal zelf ook geen consultancy aanbieden in de domeinen waarin NORMEC BTV Audit certificatiediensten aanbiedt;
 • NORMEC BTV Audit zal geen interne audits aanbieden bij de door haar gecertificeerde organisaties;
 • NORMEC BTV Audit zal geen kwaliteitsmanagementsysteem van een andere certificatieorganisatie certificeren.