Accreditaties en erkenningen

Wij gaan voor kwaliteit, voor een gegarandeerd resultaat.

Met een VCA-certificaat van NORMEC BTV Audit bewijst u dat uw VGM-managementsysteem conform is met de VCA-eisen. NORMEC BTV Audit is geaccrediteerd door BELAC voor de certificatie van VCA- managementsystemen onder het nummer 324-QMS. Dit houdt in dat BELAC op regelmatige basis de werking van NORMEC BTV Audit controleert en ook audits bijwoont.

BELAC is de Belgische accreditatie-instelling. Ze is opgericht binnen een wettelijk kader en geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de FOD Economie. Een accreditatie is een attest uitgegeven door een derde partij met betrekking tot een instelling die de conformiteit van producten of diensten beoordeelt. Dit attest laat de instelling toe haar competenties, onafhankelijkheid en onpartijdigheid te bewijzen. Ze heeft betrekking op laboratoria, keuringsinstellingen en certificatie-instellingen.

Zulk een accreditatie versterkt het vertrouwen van de economische actoren en van de overheden belast met de marktcontrole ten aanzien van de documenten uitgegeven door de geaccrediteerde instellingen zoals de certificaten van NORMEC BTV Audit.